Společnost Seeberg Group s.r.o., se sídlem Ostroh 59 Poustka, PSČ 350 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Sp.zn.: C 4529 vedená u Kr. soudu v Plzni, Den záp: 22.12.1993 (dále jen „Společnost“) zpracovává jako správce v souvislosti se svojí hospodářskou činností v oblasti poskytování ubytovacích hotelových služeb m.j. osobní údaje subjektů. Společnost má zpracovanou směrnici GDPR o ochraně osobních údajů. GDPR se vztahuje na veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě. V případě naší společnosti se jedná jen o běžné osobní údaje.

GDPR stanovuje přísnější režim u některých běžných osobních údajů, a to s ohledem na újmu, kterou by neoprávněné zpracování a pozdější využití mohlo přinést dotčenému subjektu dat. GDPR v podmínkách naší společnosti při zpracování osobních dat se zakládá na právních principech, které nevyžadují souhlas dotčeného subjektu dat – jsou platné ze zákona. Data klientů nejsou individuálně ani v souborech využívána pro marketingové ev jiné obchodní činnosti. Veškerá osobní data jsou získávána a využívána pouze pro činnosti spojené se zaměstnáváním pro poskytnutí smluvně sjednaných služeb klientů našich zařízení.

Každý datový subjekt v projektu GDPR má nárok na přístup ke svým osobním údajům ev. navazujícím informacím. Toto právo mohou subjekty údajů uplatnit elektronicky e-mailem na adresu seeberg@seeberg.cz  resp doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti.

O výmaz osobních údajů lze požádat prostřednictvím emailové adresy seeberg@seeberg.cz. Požadavky budou vyřízeny dle zákonné lhůty.

Úřad pro ochranu osobních údajů, dozorový orgán pro území České republiky www.uoou.cz  

V Ostrohu dne 24.5.2018

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací o cookies..